Kompaktel AB

Besiktning - El - Tele - Data

Nedan ses de protokoll som tillhandahålls vid en elbesiktning, samt de instrument som vi använder oss av vid en sådan. kontakta oss gärna om det är något du funderar över.

När du ska köpa en fastighet, villa eller ett fritidshus, är det viktigt att du kontrollerar fastighetens elinstallationer. Samma regler för dolda fel enligt 4:e kapitlet, 19 §, i Jordabalken (1970:994) gäller även för elinstallationer. Det finns alltså inga särskilda regler för enbart elinstallationer.

Vår besiktning lämpar sig för allt från nytt koncepthus till villor, lägenheter, restauranger, företagsinvesteringar mm. Genom en elbesiktning kontrollerar vi att elarbeten är fackmässigt utförda och korrekt underhållna. Även nya byggnader kan vara utförda med fel då det tyvärr förekommer byggfusk i alla branscher. Vid ombyggnad genom en totalentreprenör bör du förvisa dig om att utförda arbeten är utfärdade av behörig personal.

Genom att anlita oss kan du känna dig trygg. Vi har erfarenheten och utbildningen som krävs för att du ska känna dig nöjd och tryggad med de arbeten som utförs. Självklart ger vi dig kostnadsförslag innan vi påbörjar arbetet.

Elinstallationer som inte utfärdas på ett korrekt sätt kan leda till elolyckor, eller bränder, detta är dessutom straffbart. Vi rekommenderar dig därför att aldrig låta någon utfärda elinstallationer som inte är behörig elinstallatör.

Om du står inför husköp, begär handlingar från säljaren som visar vem som utfört elinstallationerna, exempelvis sådant som rör golvvärme eller infällda spotlights, då detta är vanligt att denna typ av elinstallationer skett i efterhand. Det är du som innehavare av elanläggningen som svarar för att den är säker. Vi står i tjänst att göra elbesiktningar när du behöver det.